Settings

Sign in to comment

Select your language

F6fe297f7ca1dc19245de3e3b4eea624

decontmillu25

decontmillu25 Member since 2017/10/24

Fundamentalną formą przedsięwzięcia korporacji ochroniarskich jest zastosowanie patroli interwencyjnych. Żąda to posiadania właściwego zaplecza samochodów rozlokowanych w przeróżnych częściach danego miasta. Patrole interwencyjne są obowiązkowe za podejmo

Columbia · http://votumochrona.pl/

Latest Activity

  • decontmillu25 has not done anything yet.