Settings

Sign in to comment

Select your language

559ea8c7715ffe614287166da81c4e2e

azoqyvi

azoqyvi Member since 2017/10/18

posunięciem, które umożliwia uniknąć używania instalacji, jest założenie kamer cctv bezprzewodowych. W ich wypadku nie ma potrzeby korzystania z sieci balowych. Obraz z kamer jest przesyłany drogą radiofoniczną wprost do rejestratora, a w tamtym miejscu z


Latest Activity

  • azoqyvi has not done anything yet.